Liitoksistaan natiseva eläkejärjestelmä

Liitoksistaan natiseva eläkejärjestelmä

 

Eläkejärjestelmä on minusta pidemmän aikaan ollut sellainen, että tämä ei voi mitenkään kantaa tuleville sukupolville. Tänä päivänä kun sinä teet töitä, olit sitten yrittäjä tai työtekijä, niin nämä maksut mitä suoritat eläkeyhtiöille, eivät tule ikinä sinulle takaisin.

Koska järjestelmä on luotu siten, että seuraavat sukupolvet maksavat edeltävien eläkkeet. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt jotka nyt ovat eläkkeellä, niin heidän eläkkeensä maksaa nykyiset työssäkäyvät henkilöt. Kun eläkejärjestelmää luotiin 60-luvulla, niin mallissa oli toki rahastoituva elementti, mikä tarkoittaa sitä, että eläkemaksuista osa rahastoitiin ja sijoitettiin ennalta määriteltyjen pelisääntöjen mukaan. Tämä toimii edelleen näin, eli osa eläkemaksuista (eli maksuista mikä maksetaan työantajan ja työntekijän toimesta) rahastoidaan ja sitä sijoitetaan.

Päällimmäinen ongelma

Tilastokeskus

Koska eläkejärjestelmä toimii, että tulevat maksavat siis edeltävien eläkkeet, niin tilastokeskuksen taulukosta (yllä) näkyy, miten syntyvyys on laskenut vuodesta 2010 alkaen koko ajan ja on pysynyt koko otannan ajan alle 2:den keskiarvossa.

Sininen viiva kertoo sen, että synnyttäjä on kotoisin ulkomailta ja keltainen ottaa huomioon koko väestön. eli tämä tarkoittaa sitä, että esim. 20 työssäkäyvää henkilöä muodostavat keskenään parit. Näin ollen pareja tulee 10 kpl, he saavat kaikki keskimääräisen määrän lapsia eli tässä tapauksessa yhteensä 16.

Tulee aika, kun nämä lapset kasvavat aikuisiksi ja muodostavat omat perheensä. Näistä 16 lapsesta tulee jälleen 8 uutta perhettä ja he saavat keskimääräisen määrän lapsia, niin uusia tulokkaita on 12 kpl. Tässä kohtaan alkaa jo ensimmäiset alkuperäisistä vanhemmista (nyt isovanhemmat) kohta siirtymään eläkkeelle.

Tämä tapahtuu suunnilleen siinä vaiheessa kun lapsenlapset ovat koulutaipaleen alussa. Eli eläkemaksut tulisivat näiden 16 henkilön kannettavaksi, koska he maksavat edeltäneidensä eläkkeet, eivätkä heidän lapset ole vielä kantamassa samaa taakkaa. Kun heidän lapsensa ovat työelämässä ja saavat toivottavasti omia lapsia, niin he joutuvat aikanaan maksamaan omien vanhempiensa eläkkeet, mutta myös osan isovanhempien eläkkeistä.

Varmaan tässä kohtaan tulee selväksi, että tämä malli ei vain voi toimia, jos syntyvyyden trendi on alle kahden. Eli jossain vaiheessa vaa´an toisella puolella on niin paljon ihmisiä, että maksajat joko maksaa jatkuvasti enemmän tai eläkkeitä leikataan todella paljon. Lopulta kumpikaan vaihtoehto ei kanna loputtomasti.

Miten eläkejärjestelmää on sitten nyt korjattu?

Vaikka tästä ei puhuta, niin on aivan selvää, että myös nykyisen eläkejärjestelmän puolestapuhujat ovat sitä mieltä, että malli ei toimi niin kuin sen pitäisi. Tätä eläkejärjestelmää on paikattu erilaisilla laastareilla ja niistä viimeisimmät ovat seuraavia: Eläkeiän nosto, Elinaikaleikkuri ja eläkekertymäprosentin tiputus (ennen 4,5 % yli 63v, 1,9 % 53-62v ja 1,5 % 18-52v)

Eläkeiän nosto

Eli on ajateltu, että ihminen kun elää nykyään pidempää, niin on oikein, että eläkeikää tulee myös nostaa. Nosto tapahtuu siten, että odotetaan, että ihmiset ovat nykyään parempikuntoisia kuin ennen joten tätä myötä myös työkykyisempiä.

Findikaattori.fi

Vieressä olevasta taulukosta voi nähdä, kuinka elinajanodote on muuttunut. Karkeasti elinajanodote on kasvanut viimeisen 46 vuoden aikana n. 10 vuotta, eli jos tahti pysyy samana, niin joka vuosi tästä eteenpäin syntynyt elää odotteen mukaan n. 78 päivää kauemmin kuin edeltäneenä vuotena syntynyt.

Kuitenkin eläkeikää on nostettu siten, että vain vähän aikaa sitten tämä oli 62 vuotta. Nyt on eläkeikää nostettu ja ylläolevan taulukon ensimmäisen ikäluokan osalta, eläkeikä on aikaisintaan 65 vuotta ja 10 kk. Mikäli on uskominen Findikaattori.fi:n lukemia, niin eläkkeellä ei sitten kauan vanheta. Toki se pitää mainita, että elinajanodote on eri, kuin se mitä sitten oikeasti eletään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin toteuma on n. 10 vuotta lisää tuohon odotteeseen. Ylläoleva taulukko laskee kuolleisuus indeksien mukaan ja tämä pikkuisen aina pienenee lääke ym. kehityksen mukana.

Jos 71-syntynyt henkilö jäisi tuolloin eläkkeelle, niin hänen eläkkeitään vielä leikataan, joten tästä päästään seuraavaan.

Elinaikaleikkuri

Kun on sitten aika siirtyä eläkkeelle, niin täytyy katsoa, että mikä on alin eläkeikä ja mikä on tavoite. Jos henkilö jää eläkkeelle alimmassa mahdollisessa kohdassa, niin hänen eläkettään leikataan kertoimella mikä vaikuttaa sitten merkittävästi lopulliseen eläkkeeseen. Tavoiteiässä eläke on sitten se laskennallinen tavoite, jolloin henkilö saisi eläkkeen siten, ettei siinä olisi tätä elinaikaleikkurin vaikutusta.

Elinaikaleikkuri on luotu sitä varten, että tällä tavoin saataisiin ihmiset tekemään pidempää töitä tai jos he päättävät jäädä eläkkeelle, niin heitä rangaistaan tällä leikkurilla koko loppuelämän.

Ennen eläke maksettiin oman kertymän mukaan, eli jos teki kauemmin töitä, niin sai paremman eläkkeen. Nyt siis tilanne on se, että jos teet kauemmin töitä, niin saat vasta sen mitä sinulle kuuluu eli melko reilua? Jos jäät aikaisemmin, niin n. 4,8 % per vuosi on eläkkeesi pienempi kuin tavoitteessa, tarkoittaen sitä, että jokainen aikaistettu vuosi ennen tavoitevuotta pienentää eläkettä tuon verran.

Kertymät

Ennen eläkekertymistä katsottiin jaksoittain elämän eri vaiheiden mukaan. Kertymä oli 1,5 % 18- 53 vuotiaille, sitten 53- 62 vuotiailla tämä oli 1,9 % ja sitten ns. superkertymä oli ikäluokille 63- 68 välille ja tällöin kertymä oli 4,5 %.

Nykyään kertymä lasketaan 1,5 mukaan kaikille (pl. tietyt vanhemmat ikäryhmät), eli tässä alkaa vähän hölmömpikin tajuavan, että vaikka eläkejärjestelmän puolestapuhujat ei myönnä julkisesti tätä ongelmaa, niin ovat kuitenkin reagoineet viimeisen 10 vuoden aikana melko jyrkästi eläkejärjestelmän paikkaamiseen.

Kertymä on siis se summa, mitä vuosituloista kertyy eläkettä. Esim. 10 000 € vuosipalkasta kertyy 150 € vuotuista eläkettä (12,5 €/kk), kun esim. Superkertymässä tämä olisi ollut 450 €.

Mikä pelastaa tulevaisuuden eläkkeet?

Pelastuksen viittaa on laitettu milloin oikeistaan mihinkin, mutta pääsääntöisesti tähän on haettu sankarinviittaa maahanmuuton kautta.

Käytännössä kaikki puolueet (ehkä pl. Perussuomalaiset ja pienet marginaalit) ovat sitä mieltä, että suomeen tarvitaan maahanmuuttajia koska ne ovat se kanava, mikä pelastaa syntyvyyden sekä tulevien eläkeläisten eläkkeet.

Yllä jo näkyi, että syntyvyys per ulkomaalaistaustainen synnyttäjä on valumassa alle 2 keskiarvon, eli heidän lapsensa ei siis riitä pitämään yllä tätä järjestelmää. Mikäli jos tutkii tarkemmin taulukkoa, niin tässä on jakauma, mistä ulkomaalaistaustaiset synnyttäjät ovat kotoisin.

Tässä kannattaa ennemmin katsoa sinistä viivaa, koska se on viimeisin keskiarvotulos. Eli Somaliasta kotoisin olevat naiset synnyttävät n. 4,3 lasta. Seuraavana tulee Turkki, Irak, Entinen Jugoslavian alueilta tulleet sekä Afganistanilaiset.

Parhaiten saisimme siis lukuja kääntymään, kun pyrkisimme aktiivisesti samaan maahanmuuttajia näiltä alueilta? Ei välttämättä. Koska eläkemaksujen maksaminen edellyttää toistaiseksi töitä, niin valitettavasti syystä tai toisesta, näistä maista tulleet henkilöt eivät työllisty kovin hyvin. (lähde: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805032200918797_u0.shtml) Iltalehden artikkelissa mainitaan, että ulkomaalaistaustaisten työllistymisaste on 9 % – yksikköä heikompaa kuin kantaväestöllä ja koska tämä lukema on keskiarvo, niin artikkelissa mainitaan, että ” Heikointa työllisyys on pakolaisuuden vuoksi Suomeen muuttaneilla, Lähi-idästä ja Afrikasta tulleilla.”

Maahanmuutto tuo tullessaan muita seikkoja, eli lyhyesti rahanmenoa kun täytyy heidät myös pyrkiä integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä vie aikaa, vaatii koulutusta, terveydenhoitoa, asunnon ja muita elämiseen välttämättömiä asioita. Minkä seurauksena tilanne on äkkiä se, että kulut asian hoitamisessa ovatkin suuremmat kuin tästä saatava hyöty. Huom. en katso tätä asiaa tässä nyt kuin tuon eläkejärjestelmän puitteissa ja mitä ideoita sen korjaamiseen ovat poliitikot ehdottaneet.

Se että kyse voi olla humanitaarisesta tai pakolaisen hädästä, niin siihen en puutu. Toivottavasti eläkejärjestelmän päättäjätkään eivät laske sen varaan, että jossain maassa olisi sen takia oltava turvatonta asua, että saataisiin meidän eläkejärjestelmälle maksajia.

Elämme pidempään, joten kait sitä voisi sitten töitä tehdä?

Kyse ei oikeasti ole tuosta pidempää elämisestä vaan siitä, että mitä mahdollisia töitä on esim. tämän päivän 40 vuotiaalle autokorjaajalle tarjolla n. 20 vuoden päästä? Kun miettii nykyistä teknologista kehitystä, niin epäilen, että kovin moni ei lähde n. 60 vuotiaana itseään kouluttamaan uuteen ammattiin tulevaisuudessakaan.

Automatiikka tulee vääjäämättä kehittymään ja se tulee syrjäyttämään tulevaisuudessa useita eri ammatteja pois. En pelottele sillä, että tulevaisuudessa ei olisi töitä, koska varmasti niitä on. Kyse on siitä, että silloin on tarjolla uusia töitä ja sellaisia ammatteja, joita ei voida vielä edes kuvitella olevan olemassa. Mutta pointti on se, että tuleeko siihen työhön valituksi silloinen 25 vuotias vai nyt 60 v entinen autokorjaaja?

Mitä lehtiä lukee tänä päivänä, niin melko paljon siellä on nykyisiä 50 vuotiaita työttömiä kertomassa, että he eivät pääse edes haastatteluihin. Miksi maailma muuttuisi tässä asiassa sellaiseksi, että tämä 60 v uudesti kouluttautunut autokorjaaja olisikin kuumaa valuuttaa, tämän 25 vuotiaan juuri kouluista valmistuneen rinnalla, joka omaksuu uudet asiat ja on elänyt oman nuoruuden sekä varhaisaikuisuuden juuri tuon teknologian kehittymisen ajan. Ihan kuten tänä päivänäkin on monessa asiassa huomattavissa, miten nuoret omaksuvat uutta paremmin kuin iäkkäämmät.

Yhteenveto

Oma ennusteeni on sellainen, että eläkejärjestelmä ei muutu ennen kuin sen täytyy muuttua. Tarkoitan sitä, että tämä on pyramidi ja vaikka nämä hulppeat rakennelmat ovat pysyneet Niilin lähistöllä pystyssä jopa 4000 vuotta, niin talousmaailmassa näiden ikä on huomattavasti alempi.

Esimerkkinä verkostomarkkinointi, joiden viritelmät perustuvat melkein aina pyramidi-peliin. Näissä on tarkoitus saada aina enemmän maksajia, jotta voidaan jo järjestelmään aikaisemmin liittyneille maksaa tuottoja. Nyt kyse on eläkejärjestelmästä, joten aikaisemmin tähän liittyneet eli nykyiset eläkeläiset tarvitsevat eläkkeensä, joten nyt liittyneet eli nykyiset palkansaajat ja yrittäjät, maksavat eläkeläisille heidän eläkkeet.

En syylistä eläkeläisiä ylläolevassa kirjoituksessa, isolla osalla heistä ei ole tähän osaa eikä arpaa. Kuten tuossa yllä omia johtopäätöksiä jo luettelin, niin en usko, että nuo toimet millä odotetaan eläkejärjestelmän pitävän, tulevat oikeasti edes toimimaan.

Se on tietysti hyvä korostaa, että tiedot on kerätty seuraavista osoitteista: Eläketurva, Ilmarinen, Tilastokeskus, Wikipedia, Findikaattori.fi ja Iltalehti. Ajatukseni ovat omia, hahmotelmat ovat omia ja taustatietojen pohjalta olen luonut oman käsitykseni tilanteesta. Voit itseksesi miettiä, että onko tässä perää vai ei, toki palautetta puolesta ja vastaan voi aina antaa.

Tiivistäisin nykyjärjestelmän seuraaviin seikkoihin:

  • Syntyvyys liian pientä, ei ole tarpeeksi maksajia tulevaisuudessa
  • Maahanmuutto ei ole ratkaisu, koska heidän syntyvyys on pienentynyt suomessa saman lailla kuin kantaväestön.
  • Maahanmuutto ei ole ratkaisu myöskään siksi, että ennen kuin tämä alkaa tuottamaan eläke euroja järjestelmään, niin alkuinvestoinnit tätä varten voivat olla suuremmat kuin lopulliset eläkkeet.
  • Maahanmuutossa ongelma myös työllisyydessä, minkä pohjalta eläkemaksuja maksetaan
  • Tulevaisuuden työllistyminen ja alanvaihtajat, tämä trendi on nähtävillä tämänkin päivän ammateissa, että yli 50 vuotias alanvaihtaja ei meinaa päästä töihin
  • Elinaikaleikkuri, rankaisee aikaisemmin eläkkeelle jääviä ja tekemällä pidempää töitä saa vasta sen mitä ansaitsee
  • Nousevat eläkeiät, verrattuna elinajanodotteeseen

 

Käyn seuraavassa asiaan liittyvässä artikkelissa omaa ajatusta, että miten lähtisin asiaa pohtimaan ja muuttamaan. Koska tästä (-kin) artikkelista tuli jo itsessään melko pitkä ja varmasti raskaslukuinen.

Linkit:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_el%C3%A4kej%C3%A4rjestelm%C3%A4

https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/perheet/syntyvyys.html

http://tilastokeskus.fi/meta/til/kuol.html

https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/document.faces?document_id=310821&navigation_history=200002&scroll=952

https://www.tyoelake.fi/sanasto/tavoite-elakeika/

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805032200918797_u0.shtml

https://findikaattori.fi/fi/46

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *