Eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia – ETK

Eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia – sanoo ETK

 

Aamulla aamupalalla sai lehdestä lukea, että ETK on ilmoittanut, että eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia mikäli syntyvyyttä tai maahanmuutolla saada asukasmääriä kasvamaan. Asiasta kirjoitti kumpikin suomen suurimmista iltapäivälehdistä Iltasanomat ja iltalehti.

Korotuksen perusteina pidetään oletusta, että suomen syntyvyys pysyy alhaisena ja työikäisten määrä vähenee huolestuttavalla mallilla. ETK ennustaa, että työeläkemaksut voidaan pitää alle 25 %.ssa vuoteen 2050 ja tämän jälkeen tulisi viimeistään nostaa maksuja jos ennusteskenaario toteutuu.

Eläkemaksu 25 %?

Kuinka moni työntekijöistä oikeasti tietää, että hänen palkastaan maksetaan kokonaisuudessaan 25 prosenttia pelkästään työeläkemaksuja? Palkansaajat suurelta osin tunnistavat, että eläkemaksut ovat sen 5-7 prosentin välissä minkä osaavat omalta palkkakuitiltaan lukea.

Sanotaan, että eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia, niin tämä tarkoittaisi sitä, että työvoimankustannukset kasvaisivat edelleen. Mistä tämä raha otetaan? Mikäli maksuja nostettaisiin vaikka 5 prosenttiyksikköä ylöspäin, niin todennäköisin skenaario on se, että työnantaja ja työntekijä jakavat tämän. En pitäisi poissuljettuna sitäkään, että maksu lankeaisi työntekijän maksettavaksi kokonaan.

Tällä vaikutukset ovat työntekijöiden käteen jäävään rahaan, mikä vähentää kulutusta ja kun se vähentää kulutusta, niin kauppa ei käy niin hyvin ja kun kauppa ei käy hyvin, niin myyjiä ei tarvita niin paljon ja näin ollen ei tarvitse maksaa näiden eläkemaksuja ja kiertokulku jatkuisi tästä oravanpyörän lailla varastomieheen ja muille toimialoille.

Toinen asia on se, että ympäröivä maailma digitalisoituu kovaan vauhtia ja vauhti vain kiihtyy. Uusien automaatio laitteiden käyttöönottoa lisää se, että työvoima tullaan hinnoittelemaan itsensä pihalle ja tämä ei tapahdu työntekijän takia vaan enemmänkin eläkejärjestelmän.

Maahanmuutto pelastaa

Liian vähäinen maahanmuuton on sanottu olevan myös syypää siihen, että eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia. Suomen nettomaahanmuuton sanotaan olevan taloussanomien mukaan 15 000 henkilöä vuodessa, mutta tässä tulisi ennemmin katsoa että minkälaista maahanmuuttoa meillä tehdään.

Suomen eläkejärjestelmän tilanne ei parane sillä, että meiltä lähtee pois maasta korkeasti koulutettua väkeä pois. Ennemmin pitäisi miettiä sitä, että miksi nämä lähtevät pois, mikä saa muualla maailmassa olevan tilanteen olevan niin paljon parempi, että halutaan ennemmin muuttaa pois suomesta?

Maahanmuutosta on jo varmasti aineistoa tarpeeksi sille, että miten työllistyminen heidän osaltaan on onnistunut ja jos Suomen työllisyysaste on tälle hetkellä päälle 70 % niin eikö meillä pitäisi olla vielä melkoisesti matkaa nykyiselläänkin siihen, että saadaan ihmisiä työelämää ja sitä kautta eläkemaksamisen piiriin?

Yksi syy miksi ja korostan, että tämä ei ole faktaa vaan ihan omaa tulkintaa siihen, että miksi koulutettu ja siten hyvä tuloista väkeä siirtyy ulkomaille.

  1. Suomen sijainti maapallolla, vaikka lentoreitillisesti ollaan Euroopasta itään lennettäessä optimipaikalla, niin meidän leveysasteella on sekä lämpimiä mutta myös ajoittain kylmiä ajanjaksoja. Totuus on, ettei kaikki näistä niin välitä.
  2. Muualla maksetaan parempaa palkkaa. Ammattihenkilö voi ansainta paremmin ulkomailla, koska globaaleilla yrityksillä on varaa maksaa parhaista tekijöistä
  3. Työtä voi tehdä myös halvemmissa maissa, missä eläminen on suhteessa halvempaa ja rahaa jää käyttöön enemmän
  4. Kannusteet yhteiskunnasta ja vastuu omasta tekemisestään on enemmän yksilöillä. Sanoisin, että yksi syy siihen, miksi hyvätuloset katsovat matkustamistaan ulkomaille liittyy tähän, että suomessa melko vahvasti isot konklaavit tietävät paremmin, että mikä yksilölle on parasta hyvänä esimerkkinä nämä eläkejärjestelmät tai Veikkaus monopoli.

Kohtaan numero yksi Suomi ei voi vaikuttaa ja maantieteelliselle sijainnille tehdä mitään, mutta oikeastaan kohdat 2-4 olisi täysin toteuttamiskelpoisia.

 

Ratkaisu

Eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia on siis ETK sanonut, sekä ehdottanut kahta vaihtoehtoa eläkemaksujen nostoa tai maahanmuuton kasvattamista. Minä ehdotan kolmatta vaihtoehtoa.

Mitä jos hyväksytään se tosi asia, että järjestelmä ei toimi? Suomen kilpailukykyä ei paranneta veroja tai välillisiä kuluja nostamalla. Tilanne ei ole pitkällä juoksulla kestävä, että työeläkemaksuja nostetaan mikä vähentää käytettävissä olevia rahoja. Samalla työnantajalla on jo nykyisellään todella suuri kynnys siihen, että edes palkkaa työntekijää ja jos työntekijän palkkaukseen mietitään jotain palkkaustukia, niin onko tästä loppujen lopuksi edes hyötyä, kun järjestelmässä pyöritetään saamaa rahaa edes takaisin?

Kaikki eläkelaitosten varat on laitettava yhteen paikkaan ja itse näkisin vahvasti sen seikan, että valtion tehtävä on huolehtia kansalaisistaan siinä missä sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta. Eläke on yksi isoista asioista mikä pitäisi olla kokonaan valtion hoidettavana, eikä yksityisten ja hajautetusti eri laitosten hoidettavana.

Varman, Elon ja Ilmarisen palkkoihin meni vuonna 2018 yhteensä 152 miljoonaa euroa. Pelkästään näiden kolmen suurimman yksityisen eläkelaitoksen palkkoihin paloi viime vuonna ja tällä summalla olisi maksanut 1500 € kuukausieläkettä melkein 8 500 eläkeläiselle.

Tätä perustellaan sillä, että tuo alalle kilpailua? Kilpailua mihin? Näitä laitoksia sitoo todella tarkkaan säännellyt normit, että mitä ja millä tavalla saavat rahojaan käyttää ja sijoittaa. Kilpailua näiden yhtiöiden välillä on kyllä ja siitä kilpailusta syntyy kovasti myös kuluja. Jokainen näistä yrityksistä maksaa omille myyntiorganisaatioilleen kohtalaisen kovia palkkioita siitä hyvästä, että eläke saadaan siirrettyä kilpailevasta eläkeyhtiöstä toiseen.

Varman tilinpäätöksessä vakuutusten hankintamenot olivat yhteensä 8,9 miljoonaa euroa

Elon tilinpäätöksessä vakuutusten hankintamenot olivat yhteensä: 21 miljoonaa euroa

Ilmarisen tilinpäätöksessä vakuutusten hankintamenot olivat yhteensä: 17 miljoonaa

Eli noin 48 miljoonaa euroa maksettiin pelkästään myynti ja hankintapalkkioina. Mitä lopulta myytiin, oli tismalleen samaa tuotetta mutta eri paketissa.

Mikäli tämä olisi yhden toimijan vastuulla niin tämän kaltaista myynti ja hankintapalkkio tapahtumaa ei edes tarvittaisi. Myyntipalkkioilla maksettaisiin pelkästään näiden kolmen suurimman toimijan osalta 1500 euron kuukausieläke 2666 eläkeläiselle.

Omassa ratkaisussa kun eläke olisi osana verotusta johon jokaiselle henkilölle kertyy oma eläkepotti, mistä aikanaan sitten nostetaan siivu. Tästä olen kirjoittanut aiemmin ja suosittelen lukemaan siitä enemmän täältä!

Passiivinen ansaintaMuita kuluja mitä eläkeyhtiöiltä menee?

ETK siis ilmoittaa omassa kannanotossaan, että eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia, niin mistä ETK saa omat rahansa? Sehän saa tulonsa näiltä eläkeyhtiöiltä ja vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan Ilmarinen, Varma ja Elo maksoivat ETK:lle yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Artikkelissa käytettyyn 1500 euron kuukausieläkkeeseen verrattuna, tämä tekee taas 1300 eläkeläistä.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonnan maksua ei ”valtiollisen” eläkelaitoksen tarvitsisi maksaa, tämä säästö taas olisi kokonaisuudessaan ”vain” 2,3 miljoonaa näiden kolmen osalta.

Sijoitustoimintaan eläkelaitoksilla palaa hoito ja hallinnointikuluina 78,7 miljoonaa, kun otetaan kiinteistöt ja muut sijoitukset. Kiinteistösijoitusten hallinnointiin menee 13,3 ja muut sijoitukset, missä on mm. osakkeet menee 65,4 miljoonaa. Mikäli jos tämä suhteutetaan siihen, että minkälainen hoitokuluprosentti tästä tulisi sijoitusmassaan verrattuna, niin tämä antaisi kiinteistöille 0,17 % ja muille 0,08 %. Tämä vaikuttaa todella edulliselta varainhoidon luvulta, mutta epäilen että eläkeyhtiöt on ”piilottaneet” osan sijoitustoiminnan kuluista kohtaan sijoitustoiminnan kulut. Näissä jos on käytetty ulkomaalaisia toimijoita, niin heidän rahastot ovat kulut jo leikanneet pois pääomista, ennen kuin ne on eläkeyhtiöille tilitetty takaisin.

Jotta saadaan tämäkin jollain tapaa laskettua auki, niin tutkitaan vain näitä nyt tiedossa olevia hallinnointipalkkioita. Eli jos kolmen yhteensä laskettu palkkiot olivat 78,7 miljoonaa ja valtiollisella toimijalla menisi suunnilleen saman verran kuin yhdellä eläkelaitoksella, niin säästö olisi silloin 56,4 miljoonaa euroa. Mikäli mietit, että toki mitä enemmän varallisuutta niin sen enemmän on kuluja? Tämä ei sinänsä pidä paikkaansa, koska näillä omaisuuserillä saisi varmasti neuvoteltua vaikka Blackrockin kanssa sopimuksen, että suomen eläkevaroja hajautettaisiin heidän ETF indeksirahastojen kautta maailmalle. Mikä ei välttämättä olisi kovinkaan huono juttu, kun jos kotimarkkinoilla tulee kova taantuma, niin ei olisi myös eläkevarat samassa korissa.

Tällä 56,4 miljoonalla saisi taas 1500 euron kuukausieläkettä maksettua 3100 eläkeläiselle.

Yhteenveto

Eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia? Kyllä ja Ei, mikäli me suomalaiset halutaan pitää tätä himmeliä pystyssä ja osallistua koko kansakuntana ponzi huijaukseen, niin silloin pitää koska välistä vetäjät tarvitsevat järjestelmässä omat rahansa.

Eläkemaksut vaativat tulevaisuudessa korotuksia pitäisi olla ennemmin, että eläkejärjestelmä vaatii tulevaisuudessa romutukset ja uudelleen järjestelyn. Listasin yllä eri lukemia mitkä jäisi varmuudella pois, mikäli eläkejärjestelmä järjestettäisiin osana verotusta. Otetaan tähän vielä listaus ja säästetyt eurot.

Huom! tämä koskee vain näitä kolmea suurinta eläkeyhtiötä, pitää muistaa että meillä on näiden lisäksi vielä useita muita toimijoita kunta ja valtion laitokset, sekä lukuisia eläkekassoja.

Henkilöstökulut: 152 miljoonaa

Hankinta ja myyntikulut: 48 miljoonaa

ETK: 24,6 miljoonaa

FIVA: 2,3 miljoonaa

Sijoitustoiminnan yhtenäistäminen: 56,4 miljoonaa

Pelkästään näistä siis säästöä tulisi yhteensä 283,3 miljoonaa, tällä summalla kustannettaisiin 1500 euron eläke 15 700 eläkeläiselle. Eläkeläisten lukumäärä oli vuonna 2017 1 586 000 henkilöä. Miehiä oli 666 000 ja naisia oli 804 000, näistä alle 1500 euron eläkettä sai miehistä 40 % ja naisista jopa 60 %. Lukumääräisesti tämä olisi miehien osalta 266 400 ja naisten osalta 482 400 henkilöä. Tämän säästöpotin jos jakaisi vaikka kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten kesken, niin jokaiselle tästä tulisi 31 euroa lisää eläkettä kuukaudessa.

Voi tuntua todella pieneltä, mutta jos kysyttäisiin n. 1000 euron eläkettä nauttivalta naiselta joita on kaikista eläkeläisnaisista 20 prosenttia, että ottaisivatko tämän 31 euroa kuukaudessa vai antaisivatko sen jatkossakin valua eri kanaviin, niin minkä luulisit olevan vastaus?

Olisihan kyseessä kuitenkin 3,1 prosentin korotus tuossa tuloluokassa, milloin on viimeksi pienimpien eläkeläisten eläkkeitä korotettu tuon verran?

Todellisuudessa siis kulusäästöt olisivat mittavampia kuin edelle esitetyt, näissä en vielä edes laskenut toimistojen kuluja, muita hallinnointiin liittyviä kuluja ja minkälaisia kuluja tämän välillisillä toimilla aiheutetaan.

Eläkeyhtiöt edistää hyvinvointia?

Eläkeyhtiöiden on sanottu myös pitävän huolta ihmisten työkyvynedistämisessä, mutta tämän pitäisi markkinakilpailussa muuten kuulua yritysten vastuulle. Yrityksen intresseissä pitäisi olla se, että hyvinvoiva ja sitä kautta motivoitunut työntekijä on se kaikkein tuottoisin. Menneinä vuosina eläkeyhtiöt jakoivat työhyvinvointirahaa yrityksille ja osa käytti näitä hyvinvointiseminaareissa joissa yksi tarkoitus oli nostaa yhteenkuuluvuutta alkoholin voimalla. Tänä päivänä tätä rahan käyttöä on rajoitettu, mutta on se silti minusta ihmeellistä, että eläkeyhtiö tarjoaa eläkeyhtiön vaihdon ohessa rahaa yrityksen työhyvinvoinnin kehitykseen. Tämä rahahan on varattu eläkeläisten eläkkeisiin, ei yritysten virkistyskassaan.

Toivottavasti ei ollut raskasta tekstiä ja toivon, että asiaa pohdittaisiin tarkemmin ja jos olet yrittäjä tai tunnet työllistävän yrittäjän, niin jaa tämä hänelle lukuun. Hän voi osaltaan haastaa jatkossa kaupustelijaa, kun tämä pyytää eläkeyhtiön vaihtoa ja miksi yrityksen tämä kannattaisi tehdä?

Koska kaikki kulut mitä eläkeyhtiöt maksaa järjestelmän ulkopuolelle, menee eläkkeisiin varatusta kassasta koska eläkeyhtiöillä ei tulisi olla kuin yksi tehtävä ja hallinnoida näitä varoja. Tästä syystä meille riittäisi yksi järjestelmä, mutta miten minä sen järjestäisin, niin siitä voi lukea täältä.

Lukemat on saatu eläkeyhtiöiden omista tilinpäätöksistä 2018

Varma, Ilmarinen ja Elo

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *