Pohdintoja salkkuun State Street Corporation

Aloitetallaan uusi sarja, missä pyrin tuomaan ajatuksia sijoituskohteista mitä harkitsen salkkuun lisättäväksi, mutta myös ajoittain myytäväksi.

Ensimmäisenä yrityksenä on State Street Corporation (STT).

Tässä on käännöksen kautta kuvaus, mikä STT oikein on:

State Street Corporation tarjoaa tytäryhtiöidensä kautta joukon rahoitustuotteita ja -palveluita institutionaalisille sijoittajille maailmanlaajuisesti. Yritys tarjoaa sijoituspalvelutuotteita ja -palveluita, kuten säilytystä, kirjanpitoa, sääntelyraportointia, sijoittaja- ja suoritusanalytiikkaa; keskitason palveluita, kuten IBOR, transaktioidenhallintaa, lainoja, käteistä, johdannaisia ja vakuuksia, kirjanpitoa, asiakasraportointia ja sijoitusanalytiikkaa; valuutanvaihtoa ja muuta välittämiseen liittyvää palvelua; arvopaperien rahoitusta ja parannettuja säilytystuotteita; talletuksia ja lyhytaikaisia sijoitusmahdollisuuksia; lainoja ja leasingrahoitusta; sijoitusjohtajan ja vaihtoehtoisen sijoitusjohtajan toimintojen ulkoistamista; suoritus-, riski- ja noudattavuusanalytiikkaa; sekä taloudenhoidon tietojenhallintaa tukeakseen institutionaalisia sijoittajia. Lisäksi se harjoittaa salkunhoitoa ja riskianalytiikkaa sekä kauppaa ja jälkikaupan selvityspalveluita integroidulla noudattavuudella ja hallitulla tiedolla. Yhtiö tarjoaa myös sijoitusjohtamisen strategioita ja tuotteita, kuten ydinsijoittamista ja parannettua indeksointia, monivarallisuusstrategioita, aktiivista määrällistä ja perustavanlaatuista toimintakykyä sekä vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita. Lisäksi se tarjoaa palveluita ja ratkaisuja, kuten ympäristö-, sosiaalinen ja hallintorahoitus; määriteltyä etuus- ja määriteltyä maksusitoumusta; ja globaaleja uskotun hoitajan ratkaisuja, sekä pörssinoteerattuja rahastoja SPDR ETF -brändin alla. Yritys tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan sijoitusrahastoille, yhteissijoitusrahastoille ja muille sijoitusrahastoille, yritys- ja julkisille eläkesuunnitelmille, vakuutusyhtiöille, säätiöille, rahastoille ja sijoitusjohtajille. State Street Corporation perustettiin vuonna 1792 ja sen pääkonttori sijaitsee Bostonissa, Massachusettsissa.

Olen omassa sektori määrittelyssä kirjannut yrityksen BDC sektorin alle, mikä lähinnä kuvastaa liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyttä yritystä. Samaan kategoriaan jo kuuluu yrityksiä salkustani mm. Prospect Capital (PSEC) sekä Franklin Resources (BEN).


Aika on ainoa resurssi, mitä en koskaan saa takaisin. Siksi työmatkoilla, treenatessa ja kotiaskareita tehdessä kuuntelen Storytelin äänikirjoja. Sijoittaessa ja säästämisessä tukeudun Nordnetin palveluun, koska minun ei tarvitse tuhlata kallista aikaani veroraporttien kanssa. Iltaisin ennen nukkumaan menoa on hyvä rauhoittua kirjan parissa, joista parhaat saa aina Adlibriksestä. Suosittelen itse näitä, koska myös käytän näitä.


 

Tausta tietoa analyysistä

Koska pyrin omassa strategiassani sijoittamaan yrityksiin, joilla on kyky ja halu maksaa osinkoja, mieluiten sellaisia mitkä kasvavat vuosi vuodelta. Osinkomaksun tahtotila perustuu itselläni siihen, että tämä mahdollistaa taloudellisen riippumattomuuteen tarvittavan kassavirran ilman, että minun täytyisi hirveästi ottaa kantaa siihen onko oikea vai väärä aika myydä osakkeita. Tästä syystä tavoite on löytää sellaisia yrityksiä, joilla on vakaa historia osinkojen maksamisesta, yhdistettynä siihen, että se myös nousisi vuosittain.

Kun käyn lävitse lukuja, niin hyödynnän näissä sekä omaa laskentaa sekä ulkopuolisia palveluntarjoajia mm. Seeking Alphaa. Oma laskentani taas tekee + 500 yrityksen joukosta haun osavuosikatsauksista ja näiden pohjalta muodostamaan näkymään yrityksen käyvästä arvosta. Huomiona, niin kyse ei siis ole kenellekään osto tai myynti suosituksesta, arvio perustuu omaan laskentaan ja käyn esimerkiksi itse tavoitteiden täyttyessä laskennan tulosta eri lähteistä lävitse, millä vielä varmistan lukemat.

Osinko

Tätä kirjottaessa State streetin (STT) kurssi on 70,19 dollaria osakkeelta. Osinkoa tämä jakaa 2,76 dollaria osakkeelta, mikä antaa nykykurssille 3,9 % osinkotuoton.

Osinkoja STT on minun laskelmieni mukaan maksanut 36 peräkkäistä vuotta, mikä antaa yhtiöstä luotettavan kuvan siihen, että tämä pyrkii ainakin osan tuloksestaan palauttamaan osakkeenomistajille. Kun huomioin yhden ns. hutivuoden yhtäjaksoisten osinkojen nostolla, sen jälkeen, kun yhtiö on ainakin maksanut 10 peräkkäistä vuotta nousevaa osinkoa, niin STT osalta nostoputki on 12 vuoden mittainen.

Seeking Alpha osaltaan kertoo, että yhtäjaksoisesti osinkoja STT on maksanut 25 vuotta ja viimeiset 12 vuotta korottanut osinkoaan putkeen. Eli kummalla tavalla tahansa katsottuna, vodaan todeta yhtiön pyrkivän systemaattiseen nostoon osinkojen maksun osalta sekä säännölliseen maksamiseen.


Aika on ainoa resurssi, mitä en koskaan saa takaisin. Siksi työmatkoilla, treenatessa ja kotiaskareita tehdessä kuuntelen Storytelin äänikirjoja. Sijoittaessa ja säästämisessä tukeudun Nordnetin palveluun, koska minun ei tarvitse tuhlata kallista aikaani veroraporttien kanssa. Iltaisin ennen nukkumaan menoa on hyvä rauhoittua kirjan parissa, joista parhaat saa aina Adlibriksestä. Suosittelen itse näitä, koska myös käytän näitä.


 

Yllä olevasta kuvasta näkee, miltä osinkojen nosto näyttäytyy pitkän aikavälin jänteellä.

Yksi pylväs on taulukossa kvartaali, nyt viimeisimmän noston mukaista osinkoa on luvassa kolmen kvartaalin verran ja seuraavaa nostoa voidaan odotella syyskuussa 2024. STT katkaisi edellisen putken 2009 ja 2010 väliselle ajalle, mutta silloinkin maksoi nimellisen 0,01 dollarin osingon.

Vuonna 2011 STT maksoi 0,72 dollaria osinkoa ja yhtiön hinta liikkui noin 40 dollarin tasolla keskimäärin.

Nyt vahvistettu osinko on 0,69 dollaria per kvartaali, mikä vastaa melkein reilu 10 vuotta sitten ollutta vuosi osinkoa. Näin ollen yritys on siis 3,8 kertaistanut oman osinkonsa 12 vuodessa.

Mikäli olisi ostanut 1000 kpl STT yhtiön osaketta vuoden 2011 alussa, niin hinta olisi ollut n. 46 dollaria. Rahaa olisi palanut yhteensä 46 000 dollaria ostoihin ja osinkoina tulisi tullut kassaan 690 dollaria.

Vuonna 2023 marraskuussa osakkeen arvo on 69 dollaria, jolloin sijoituksen arvo on noussut 69 000 dollariin. Osinkoina tämä toisi seuraavan neljän kvartaalin aikana 2760 dollaria, tietysti myös ne osingot mitkä mahtuvat näiden vuosien väliin, mikä olisi varmaan suuruusluokkaa 15 000 dollaria näin summittain arviolta.

Kokonaistuotto yhtiöstä, joka nostaa osinkoaan systemaattisesti, sekä maksaa säännöllisesti voi tuottaa ihan kelpoja tuottoja, myös siten, ettei itse pääomaa tarvitse samalla myydä pois. Toki näin jälkikäteen sijoittaminen on turhaa, mutta havainnollistamistarkoituksena todellinen voima tulee tätä kautta.

Seeking Alpha osaa kertoa myös sen, että State Street on keskimääräisenä vuosi nostona nostanut viimeisen 5 vuoden aikavälillä osinkoa 8,32 prosenttia per vuosi. Tämä nostotahti on siis paljon nopeampaa kuin inflaatio keskimäärin.


Aika on ainoa resurssi, mitä en koskaan saa takaisin. Siksi työmatkoilla, treenatessa ja kotiaskareita tehdessä kuuntelen Storytelin äänikirjoja. Sijoittaessa ja säästämisessä tukeudun Nordnetin palveluun, koska minun ei tarvitse tuhlata kallista aikaani veroraporttien kanssa. Iltaisin ennen nukkumaan menoa on hyvä rauhoittua kirjan parissa, joista parhaat saa aina Adlibriksestä. Suosittelen itse näitä, koska myös käytän näitä.


 

Tuloksen teko ja osinkojen turvallisuus

Yhtiö voi osinkoa maksaa pitkällä aikavälillä korkeintaan oman tuloksenteko kykynsä verran, toki lyhyen ajan voi firma maksaa osinkoa enemmän kuin tulos, mutta pitkällä aikavälillä mikään yritys ei voi toimia näin.

STT osalta rullaava 12 kk tulos on 7,22 mikä antaa osinkojen jakosuhteeksi ainoastaan 38 % jakosuhteen. Tämä osaltaan kertoo sen, että STT voi myös tulevaisuudessa ainakin tuloksensa pohjalta jatkaa osingon maksua, mutta myös nostaa sitä.

Toki tulos on yksi osio mitä on hyvä seurata, mutta osinkoa on hankala maksaa, jos rahaa näiden maksamiseen ei löydy. Siksi katson myös yrityksen vapaan kassavirran tilannetta ja tämän suhdetta maksettavaan osinkoon. STT osalta laskelmat näyttävät rullaavana tilanteena 11,2 dollaria per osake, joten tämänkin osalta jako suhde on erittäin otollinen tulevaisuuden osinkojen maksun osalta.

Muut vaikuttavat seikat

Nyt on käyty paljon osinkojen näkövinkkelistä asiaa, joten mitä muita hankintaa tukevia seikkoja näen STT osalta.

Aloitetaan P/FCF tunnusluvusta, eli hinta suhteessa vapaaseen kassavirtaan. Tämä on STT osalta 6,26 kun tälle rakentamallani sektorilla on mediaani 6,9. Näin ollen STT hinta on 9,3 % edullisempi kuin verrokkinsa.

PE lukema on 9,72 ja samaisen sektorin pitkän aikavälin mediaani on 12,79, joten tällä puolella edullisuutta löytyy peräti 24 % edestä.

Tasearvolla mitattuna, PB lukema on 0,94 ja sektorinsa mediaani on 2,25 joka on siis yli 2 kertainen STT omaansa nähden. Alle 1 lukema kertoo jo itsessään sen, että miten mm. Jukka Oksaharju on todennut, että sijoittajien mielestä yhtiö on kuolleena arvokkaampi kuin elävänä jos PB lukema on alle 1. 

Yhtiön oman pääomantuotto on ylitse 10 % ja itse tavoittelen, että sijoitettavan yhtiön omanpääoman tuotto olisi tuon 10 % paremmalla puolella. Joten STT menee tässä aika jiiriin.

Oma näkemykseni yhtiön arvolle, milloin sitä kannattaisi ostaa on 86,08 dollaria ja tähän rajaan yhtiöllä on vielä 22 % matka.

Milloin ajoitan kaupat

Oma kauppa paikka on mahdollisesti tulossa vasta lähitulevaisuudessa, kun pyrin ajoittamaan ostot nousevan trendin aikaan. Alla on kuva missä hyödynnän indikaattoria ajoittamaan tätä oston hetkeä.

Sininen nuoli olisi ollut oma ajankohta, milloin olisin tähän edellisellä kerralla tarttunut, mutta nyt tuleva hetki olisi sen jälkeen, kun kurssi alittaa vihreän ns. tukitason viivan ja päättää tämän alapuolella ja seuraavaksi, kun kurssi lähtee uudestaan nousuun ja ylittää uudelleen punaisen vastustustason viivan, niin ylittävän päivän seuraavana päivänä olisi tarkoitus tarttua sijoitukseen.

Osaltani STT ei siis ole kovin lähitulevaisuuden hankintalistalla oleva yhtiö, mutta tämä antaneen jotain ideaa ja kuvaa siitä, että kuinka pyrin ostamaan sekä arvottamaan yhtiöitä.


Aika on ainoa resurssi, mitä en koskaan saa takaisin. Siksi työmatkoilla, treenatessa ja kotiaskareita tehdessä kuuntelen Storytelin äänikirjoja. Sijoittaessa ja säästämisessä tukeudun Nordnetin palveluun, koska minun ei tarvitse tuhlata kallista aikaani veroraporttien kanssa. Iltaisin ennen nukkumaan menoa on hyvä rauhoittua kirjan parissa, joista parhaat saa aina Adlibriksestä. Suosittelen itse näitä, koska myös käytän näitä.


 

Koska osaa kiinnostaa, että mikä on kuvan kurssigraafin lähde, niin se on TradingView missä on mahdollista ilmaisellakin jäsenyydellä hyödyntää useita eri indikaattoreita. Itselläni on mukautettu indikaattori SuperTrend mikä antaa osto ja myynti signaaleita. Sininen viiva on 200 liukuva keskiarvo ja keltainen on 100 päivän liukuvakeskiarvo. Lähinnä näyttämässä ison kuvan trendiä, mutta ei vaikuttamassa sijoittamiseen sinänsä.

Eli kun supertrend näyttää ostokohtaa, niin se antaa minulle merkin tehdä hankinta yhtiöön mikä muuten täyttää sijoittamisen kriteerit. Eli en ole vastaavasti tekemässä myyntitoimeksiantoa, vaikka indikaattori näyttäisi myyntiä, ellei kohde ole myyntihinnoissa.

Itselle isoin apu tässä on se, että saan tällä valittua kohteita, joiden trendi olisi nouseva ja toisaalta myyntikohteiden osalta, jotka ovat nousutrendissä, niin en ole myymässä niitä liian aikaisin.

Laittakaa kommenttia tulemaan, mikäli tämän kaltainen kohteiden etukäteen miettiminen ja mutustelu on hyödyllistä tai antaa jotain lisäarvoa. Seuraaviin hetkiin….

Paluu pääsivulle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *