Ostoja myyntejä ja swing-treidausta 27.2.2021

Ostoja myyntejä ja swing-treidausta 27.2.2021

 

Alkaa olla vuosipäivä edelliselle romahdukselle ja se näkyy mm. hermoiluna markkinoilla. Toki hermoilut ovat lähtökohtaisin korkomarkkinan ja inflaation pelätyn kohoamisen ansiosta. Tämä on pelätty skenaario siinä suhteessa, että jos korkomarkkinat lähtevät nousuun, niin tämä vääjäämättä syö osakemarkkinoiden houkuttelevuutta. Koska osakkeet lajina ovat kuitenkin korkean riskin sijoituskohde ja jos sitten preemio osakkeiden tuoton ja valtion obligaatioiden välillä jää laihaksi, niin enenemissä määrin ihmiset allokoivat omaisuutta vähäriskisiin kohteisiin.

Inflaatio osaltaan on pelko siinä mielessä, että jos tämä lähtee yltiöpäisen rahanprinttaamisen seurauksena laukalle, niin se luo entisestään paineita nostaa korkoja ylöspäin. Näillä pyritään pitämään inflaatio maltillisena. Nyt näyttäisi siltä, että tällä hetkellä valoisempi tulevaisuus on korkosijoituksissa ennemmin kuin osakkeissa. Tosin n. 40 vuotta ovat korot tulleet asteittain alas, mutta onko tämä jatkossakin näin vai muuttaako historia osaltaan kulkusuuntaansa, niin se saa jäädä nähtäväksi.

Myynnit

Holdaus salkusta tuli tehtyä muutama myynti viime viikon aikana. Nämä kohdistuivat kahteen yhtiöön joista myyntejä tehtiin jälleen osaan omistuksista.

Neste

Nesteen osaketta myin jo alkukuukaudesta pienen 17 kappaleen osan ja nyt oli vuorossa hieman suurempi 35 kappaleen siivu. Syy miksi myin Nesteen osaketta on siinä, että tämä alitti itselleni asettaman stop loss tason, mikä oli hinnassa 53,60 euroa. Tämän tason olen rakentanut itselleni siten, että pyrin näissä voimakkaasti nousseista yhtiöistä vähentämään painoarvoa jos kurssin lähtevät voimakkaaseen laskuun.

Tässä tapauksessa taso 53,60 tuli tammikuun viimeisten kurssien mukaan, jolloin Nesteen osakkeesta maksettiin 58,28 euroa kappaleelta ja tämä on 8 % raja-arvo.

Kun asiaa vielä pohtii fundamenttien kautta, niin Neste ei ole kyllä mitenkään edullisesti hinnoiteltu vaan jopa kallis. PE 60, PB 7,2 ja osinkotuottokin 1,43 %.

Mikäli Neste jatkaa laskuaan, niin näkisin, että tukea voidaan hakea 30 viikon keskiarvosta ja tämä treidaa tällä hetkellä 52 euron tasossa. Tukitasoista näkisin asian siltä kantilta, että seuraava vahvempi tukitaso nähdään 48- 49 euron paikkeilla. Nyt paljon on kiinni siitä, että miten viikkotasolla tuo 30 liukuva pitää kiinni, koska 10 ja 20 viikon liukuma on puhkaistu viidessä viikossa. Esimerkiksi edellisen kerran kuin Nesteen kurssi on ollut alle 20 viikon keskiarvon, oli viime vuoden toukokuussa.

Kurssilaskun puolesta indikoi myös MACD indikaattori, joten paljon on nyt kiinni siitä, että miten nuo mainitsemani vahvemmat tukitason eli 30 viikon liukuma sekä tukitasot 48 ja 49 välillä toimii. Koska jos tuosta mennään vielä lävitse, niin kyyti voi kurssilla olla kylmää, koska ei ole näköpiirissä oikein mitään sellaista mikä oikeuttaisi hinnoittelua pysymään noin korkealla.

Seuraavat tasot tulevat alas 4 euron pykälissä ja mikäli katsoisin pelkästään sijoituksen fundan perusteella, niin oma tavoitehintani olisi niinkin alhainen kuin 22 euroa. Koska tuolloin PE, PB ja osinkotuotto olisivat tasolla mikä olisi houkutteleva. Tässä syyt sille, että miksi Nesteestä teen osittaisia myyntejä ja varmistelen saatuja tuottoja kotiin.

Myynti yhteenveto: 35 kappaletta ja myyntihinta 53,60. Kun katsoin ostoja ja myyntejä lävitse, niin Nesteen osakkeet on ostettu viime vuoden aikana keskihintaan 29,82 euroa ja nyt kun katsoo helmikuun aikana tehtyjä myyntejä, niin keskihinta niissä on 54,38 euroa. Kurssinousua oli myynteihin jo kohdistunut n. 82 % ja jos mukaan karkeasti arvioi osingot, niin vuoden tuotto näissä myydyissä oli n. 90 %.

Tieto

Toiseksi myyntitoimeksiannon kohteeksi joutui Tieto. Tiedon osalta triggerinä toimi joulu-tammikuun aikana saavutettu alin kurssi, ts. tarkoittaen sitä, että melkein kolmeen kuukauteen myyntihetkellä ei ole TietoEvryn kurssi ollut alle myyntihinnan ja tämä laukaisi tässä stop loss myynnin osalle omistuksista.

Toisaalta Tieto on myös puhkaissut tukitasonsa joka oli tasossa 26,70- 27 euron maisemassa. Tästä arvosta tultiin viime viikon aikana ihan heittämällä lävitse. Tätä jos vertaa fundamentteihin ja arvostuskertoimiin, niin Tieto on PE lukua lukuun ottamatta hyvällä tasolla.

Jos Tieto vielä jatkaa halpenemista, niin 25 euron alapuolelta voi katsoa hyviä ostopaikkoja. Tukea seuraavaksi näkisin olevan 24 euron kohdilla ja tätä pitäisin melko realistisena vaihtoehtona. Tätä voitaisiin pitää vielä jonkinlaisena nousun hengähdyksenä, koska tuolta tasolta jatko nousu voidaan tulkita eräänlaisena high-low tasona. Mikä tarkoittaa sitä, että ollaan edellistä pohjaa koreammalla mikä tapahtui 22 euron tasolla.

Hinnan laskun puolesta puhuu myös laskuun kääntynyt MACD indikaattori.

Holdauksen osalta pidän siis 25 euron tasoa silmällä ja jos vielä 30 viikon liukuva keskiarvo alitetaan, niin ostoja saattaa saada jopa 24 euron tuntumasta. Mikäli MACD kääntyy ja ylitetään 26,40 euron vastustustaso, niin tästä voi avautua treidaamiseen hyviä long paikkoja.

Mahdollisuus on tällöin 1,5- 2 riskisuhteeseen.

Myynti yhteenveto: 65 kappaletta ja hintaan 25,52 €, samalla tavalla kuin Nesteen osalta kun katsoin hieman taaksepäin ajassa, niin näyttäisi keskihinta hankinnoilla olleen 25,57. Joten aikatarkkaan plusmiinus nolla oli tuotto/tappio. Toki kaupankäyntipalkkiot vievät miinukselle ja toisaalta saadut osingot kääntää tilannetta toiseen suuntaan.

Telia

Teliaa tuli myytyä myös siivu pois hintaan 3,37 euroa ja kappaleita 248.

Telian myyntiin syynä oli tukitason pettäminen, 30 viikon liukuvan keskiarvon alle painuminen, macd indikaattorin kääntyminen laskuun. Telialla näkisin tukitason olevan seuraavaksi 3,3 euron tasolla, mikäli jatketaan laskua tälle tasolle, niin tämä tarkoittaa sellaista että nousutrendi on Telian osalta vaarassa.

Mikäli taas ensi viikolla lähdetään nousuun ja trendi jatkuu, niin tämä liike tulee katsoa liukuvaan keskiarvoon osuvaksi tukiponnahdukseksi ja jonkin verran takaisin ostoja Telian osalta voidaan tehdä 3,48 tasosta.

Koska jos nousu jatkuu niin toukokuun alussa arvo voi olla 3,5 euron väliltä aina 4 euroon asti ja toisaalta jos lasku jatkuu, niin kurssi voi käydä 3,25 tasossa asti. Teliat on ostettu ja myyty holdaukseen, joten ei ole swing seurannassa muuten kuin muun aktiivisen seurannan takia.

HKScan

HkScan tuli omaan stop loss tasoon viikon aikana (23.2.21) ja tämä taso oli hinnassa 2,125 ja tästä muodostui prosentuaalisesti kova 10 % tappio. Sinänsä se oli ihan oikein, ettei tästä tullut menestystä, koska treidinä tämä ei osto viikkona puhkaissut tukitasoaan (päätöskurssilla) vaikka kävikin viikon aikana reilusti tämän ylitse.

Saattaa olla, että jos suunta kääntyy ja HK lähtee nousuun sekä viikon päätteeksi puhkaisee vastustustason 2,36 euroa, niin voin päätyä uudestaan treidaamaan tätä, mutta tässä vaiheessa jään odottamaan, että lasketaanko alle nykyisen tukitason eli 2,15 alle ja jatketaanko laskua tältä osin aina tasolle 1,97 missä 30 liukuvakeskiarvo on vai jopa seuraavaan tukitasoon 1,90 asti. Mikäli näin käy, niin long treidaus paikka voi olla jo 2,20 kohdilla.

Ostot

Täydensin tällä viikolla salkkua lisäämällä Sampoa ja Anthemia.

Sampo

Sampo ilmoitti tällä viikolla, että seuraavan 18 kuukauden aikana sillä on tarkoitus luopua Nordean osakkeista. Tämä näyttää siltä, että suurimpana osakkeen omistajana on kääntämässä tilannetta niin, että laittaa vielä Nordean ostamaan nämä pois.

Pankkisäätely, matalakorkotaso ja suuret kannattavuustoimet ovat vaikuttaneet Sammon markkina-arvoon kun tämä on omistanut Nordeaa. Arvostus pelkästään vakuutustoimesta laskettuna olisi todennäköisesti huomattavasti korkeampi, kuin se on nyt Nordean kanssa.

Sammon tulos oli huono, mutta siihen suurin syy on lähinnä siinä, että Nordeasta tehtiin suuria alaskirjauksia. Pelkästään Vakuutustoimea katsellessa (IF, TOPDANMARK) vakuutusmaksutuotot yhteensä 7,3 miljardia euroa ja viivan alle jäävä tulos ennen veroja 1,068 miljardia euroa. Liikevoittoprosentti ihan kelvollinen 15 %.

Siinä missä erityisesti SAMPO onnistuu, on saada pysymään yhdistettykulusuhde todella alhaisena IF 82,1 % tasossa ja TOP 85,2 % lukemissa. Toki ainakin Suomen osalta tähän on vaikuttanut Korona ja 2020 vuoden heikko talvi, mutta IF on ollut jo vuosia Suomessa suurempia kilpailijoitaan tehokkaampi sekä riskisuhteeltaan että toimintakululuiltaan. Vertailtuna OP-Pohjolaan jolla oli myös hyvä yhdistettykulusuhde 87,8 %, tuo ero tulee toimintakuluista koska kumpikin on riskienvalinnassa onnistunut hyvin, mistä alhainen riskisuhde kertoo.

Lähitapiola ryhmän osalta yhdistetty kulusuhde vahinkovakuutustoiminnasta oli 100,2 % ja siinä missä IF ja Pohjolan riskisuhde on 61 % pinnassa, niin Lähitapiolan osalta tämä näytti 76 %. Pelkästään riskienvalinnassa näyttää muodostuvan 15 % ero vakuutusyhtiöiden välillä, mutta pitää huomioida se, että nyt on kyse yhdestä vuodesta. Toimintakuluiltaan Lähitapiola on ollut ihan vertailukelpoinen verrokkeihinsa nähden.

Mikäli Sammon osalta käyttää tuota 1 miljardin tulosta vakuutustoimesta ja vertaa sitä nykyiseen P/E lukemaan n. 18. Pelkästään tuo antaisi Sammolle arvoksi 18 miljardia euroa, kun nykyinen arvo on yhteensä 20,5 miljardia.

Sampo omistaa Nordeasta 15,87 % mikä tekee tämän päivänarvolla katsottuna 4,825 miljardia euroa ja jos nämä laskee yhteensä, niin tällä hetkellä markkinat arvostaa sammon pari miljardia halvemmaksi kuin osiensa summan. Laskelmissa ei Mandatumille ja Hastingsille ole annettu ollenkaan arvoa, joten lopputulema on oikeasti vieläkin räikeämpi.

Nordeasta luopuminen tuo Sammolle ja sen omistajille lisää arvonnousua, samalla kun luopuu pankin omistuksesta, tapahtui se sitten myymällä osakkeet markkinoilla, pankille tai jakamalla nämä Sammon nykyisille omistajille. Näkisin, että Sammon omistajana on hyvä olla.

Osto yhteenvetona: kappaleita 72 ja hintaan 36,91 €. Tässä on myös swing treidaus sisällä, eli jos kurssi lähteekin laskuun, niin SL taso on asetettu 35,80. Mutta tuli ostaa Sampoa sitten holdiin tai treidiin, niin pitäisin kohdetta hyvänä hankintana.

Anthem

Tätä tuli ostettua holdiin, mutta samalla tavalla hyödyntämällä kuitenkin tuki ja vastustustasoja.

Osto tapahtui hintaan $313,20 ja kappaleita 4. Ajoitus meni tässä hieman kuitenkin mönkään kun perjantain aikana hinta oli 313 dollarin päälle ja näytti siltä, että viikko päättyy vastustustason yläpuolella, mutta hinta kuitenkin jenkkipörssin edetessä oli painunut tasolle 303 dollaria eikä näin ollen päättänyt viikkoa tukitason yläpuolella.

Arvostusten kautta katsellessa PE 13, PB 2,2 ja osinkotuotto 1,53 %. Ainoastaan osinkotuotto on heikko näissä kertoimissa ja näkisin, että Anthemilla on hyvin nousumahdollisuuksia 10 % ylöspäin. Tämä ei ole swing kohde, joten ei panikoida jos vaikka arvo lähtisi vielä laskemaankin, koska kokonaisomistus ei ole kuitenkaan tässä niin suuri.

Muuta treidausta

Otin myös kokeilussa Micron Technologyn (MU) osaketta tasolta $91,64, mutta päivää myöhemmin tämä tuli stop loss tasoon $88,36 joten otin siinä pienen tappion (n. 53 €). Tässä oli minusta kyllä hyvä idea taustalla ja rekyyli oli vain hieman liian voimakasta. Tavoittelin 1h graafeilla pelaamista missä olisi ollut potentiaalia vaikka vähän lyhempään swing treidaamiseen kuin viikkotaso. Mutta seuranta menee heti hankalammaksi ja aiheuttaa ajankäytöksellisesti haasteita sekä ruudun ääressä istumista viikkotasoa enemmän. Tulen jatkamaan backtestausta lyhemmillekin aikaväleille ja löytämään omaan tyyliini sopivan ratkaisun.

 

Lopuksi vielä swing treidauksen tilanne viikon päätteeksi.

4.2.21 HKScan osto 2,36 € ja myynti 23.2.21 hintaan 2,125 € (tappio 10 %)

5.2.21 Raisio osto 3,67 € ja nyt 3,67 € (+ 0 %)

5.2.21 Starwood (STWD) osto $20,43 ja nyt $22,83 (+ 11,7 %)

5.2.21 Nokian renkaat osto 32,30 € ja nyt 29,32 € (- 9,2 %)

12.2.21 UPM osto 32,23 € ja nyt 31,60 € (- 2,2 %)

19.2.21 Metso Outotec 9,085 € ja nyt 9,315 € (+ 2,5 %)

19.2.21 New York Mortgage (NYMT) osto $4,069 ja nyt $4,17 (+ 2,5 %)

24.2.21 MU osto $91,64 ja myynti 25.2.21 $88,36 (tappio 3,6 %)

26.2.21 Sampo osto 36,91 € ja nyt 36,87 €

 

Tulos treidaamisesta nyt tällä hetkellä on siis seuraavalainen

Treidit: 9

Voitot: 0

Tappiot: 2

Eurot: -159

R: -2

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *